Emmaboda Granit

Från den 1 juli 2016 ingår Emmaboda Granit i A P Stengruppen. I gruppen ingår sedan tidigare de svenska företagen Swimpex Granite, Naturstenskompaniet och GRF Gravstenar.

De olika delarna av Emmaboda granit kommer att införlivas i A P Stengruppens systerföretag.

Frågor om stenbrott och blocksten besvaras av Swimpex Granite

Frågor om byggnadssten för inom- och utomhusbruk besvaras av Naturstenskompaniet

Frågor om gravstenar besvaras av GRF Gravstenar