Hållbarhet

Som första naturstensföretag i Sverige har vi tagit fram en miljövarudeklaration (EPD) som har granskats och godkänts av EPD International. Vi ser detta som ett viktigt steg i att veta vilka delar som kan förbättras vid framtagandet av våra produkter.

Vi gör Sverige hållbart vackert

När vi jämför olika byggnadsprodukter visar det sig att natursten har en avsevärt mindre miljöpåverkan mätt i CO2 utsläpp än alternativen. Här har vi sammanställt värden från existerande miljövarudeklarationer (EPD rapporter) för att tydliggöra den faktiska klimatpåverkan som de olika materialen har. Värdet benämns Global Warming Potential (GWP) och anges i kg CO2 ekvivalenter för en redovisad enhet.
Eftersom värdena kan skilja mellan olika tillverkare och att vissa saknar EPD:er går det inte att fastställa något exakt värde för alla material. Värdena i grafen kan däremot användas som indikation på den klimatpåverkan som ett visst material kan ge då det används.

Svensk natursten är det mest hållbara alternativet för markbeläggning jämfört med importerad natursten och markbetong. Resultaten i grafen nedan  visar att den så kallade primärenergin vid tillverkning och transport får ett stort genomslag när man sammanställer den totala energiåtgången innan stenen hamnar på plats. Primärenergi är numera det gängse sättet att redovisa energi. 1 kilowattimme el motsvaras inte av samma mängd primärenergi i Kina som i Norden. I Kina dominerar kolkraft, medan andra energikällor med högre verkningsgrad, som vatten- vind- och kärnkraft används i Norden. I grafen nedan har vi räknat med att en m2 produceras på samma sätt i andra länder. En bestämd koefficient säger då hur mycket elproduktionen skiljer mellan olika länder. Det mest klimatneutrala är givetvis att natursten som används i Skandinavien även ska brytas här. Det medför betydligt lägre transportrelaterade utsläpp och säkerställer att arbetsmiljön är god och att brytningen genomförs på ett hållbart sätt.


*Det är vanligt att plattor som är tillverkade i Portugal och Polen består av sten bruten i Sverige. Staplarna visar CO2-påverkan för Grå Bjärlövsgranit.

 

Livscykelanalys

En annan parameter i analysen är livslängden. En beläggning av natursten eller markbetong monteras och får ligga ett antal år. Realistiskt beräknas en torgyta ligga i 30 år. När den läggs om eller ändras kan ytbeläggningsmaterialet återanvändas i väldigt varierande grad. Gat- och kantsten av granit av hög kvalitet är i det närmaste outslitlig med en beräknad livslängd på minst 180 år. Sett över en livscykel kan även importerad natursten ha en lägre klimatpåverkan än till exempel betong.


*Det är vanligt att plattor som är tillverkade i Portugal och Polen består av sten bruten i Sverige. Staplarna visar CO2-påverkan för Grå Bjärlövsgranit.

Så arbetar vi med hållbarhet

Vi är övertygade om att hållbar utveckling är nödvändigt för ett framtida företagande. Som medlem i Sveriges Bergmaterialindustrier, SBMI, tar vi del av det omfattande arbete som görs inom vår bransch. Vi är engagerade inom Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bergmaterialindustrin och ser här möjlighet att utveckla vår egen verksamhet mot en fossilfri framtid.

I koncernens olika bolag bedrivs verksamhet som konsekvent handlar om natursten. Natursten är ett material som kan bearbetas till olika produkter och som rätt använda kan ha en positiv påverkan för ett hållbart samhälle. Det är viktigt att vi har kunskap om vilken påverkan som vår verksamhet har på klimatet, samtidigt som vi kan informera våra kunder om hur de bäst använder natursten.
Naturstenskompaniet International har kontroll över hela processen från stenbrott till levererad färdig produkt. Våra naturstensprodukter tillverkas till övervägande del av sten som bryts i egna stenbrott och förädling sker oftast i egna stenhuggerier. Detta medför kortast möjliga transportavstånd.

Men natursten är inte bara hållbart ur ett klimat- och kostnadsperspektiv, den bidrar även till en rent kvalitativt bättre miljö för boende och invånare i städerna. En ökad urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat innebär att städernas ytbeläggningar får en allt större betydelse. Hårdgjorda och täta ytor skapar problem när nederbörden ökar och allt fler städer utarbetar strategier för att klara av så kallade hundraårsregn, d v s extrema skyfall som inträffar sällan men ger stora konsekvenser för samhället. Natursten har här fördelar i och med att den alltid har skarvar och därmed en fungerande avrinning vilket minskar risken för att stora vattenmängder ansamlas.

Transparens

Vi tillhandahåller uppgifter om våra produkters CO2 Detta för att konstruktörer och beslutsfattare skall kunna göra ett klimatsmart val av produkt. Den miljövarudeklaration som är godkänd av EPD International finns här

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta. Du kan närsomhelst ändra dina inställningar i webbläsaren.

Stäng